Banner

Tilslut dig Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold

Det er muligt at tilslutte sig Verdensmarchen ikke blot som enkeltperson (kendt eller ej), men også som forening, universitet, byråd, virksomhed osv. Tilslutning er åben for alle uanset politisk og religiøst tilhørsforhold, og indebærer at man er enig i de følgende 5 punkter:

Over en million personer har allerede tilsluttet sig, herunder 7 præsidenter, Viggo Mortensen og mange andre kendte inden for litteratur, kunst, musik, videnskab osv. Du eller I kan tilslutte dig/jer ved at udfylde formularen på den internationale side eller ved at tage direkte kontakt til den danske gruppe.

Nedenfor kan du se et udvalg af personer og foreninger fra Danmark som har tilsluttet sig Verdensmarchen. På theworldmarch.org kan du se mange flere.


John Avery

John Avery

John Scales Avery, Ph.D, er Associate Emeritus Professor i kvantekemi ved Københavns Universitet, og formand for den danske afdeling af "Pugwash Conferences on Science and World Affairs.
Moderne videnskab har, for første gang i historien, givet menneskeheden muligheden for et komfortabelt liv, fri for sult og kulde, og fri for den konstante trussel om død fra smitsimme sygdomme. Samtidig har videnskaben givet mennesket magten til at udradere dets egen civilisation med atomvåben, eller til at gøre jorden ubeboelig gennem overbefolkning og forurening. Om vi vælger den ene eller anden vej, er en sag om liv eller død for os selv og vores børn. Vil vi bruge den moderne videnskabs opdagelser på en konstruktiv måde og dermed vælge vejen mod livet? Eller vil vi benytte videnskaben til at fremstille flere og flere dødsvåben, som før eller senere, som følge af menneskelig eller teknisk fejl, vil resultere i en katastrofal atomkrig? Vil vi tankeløst ødelægge vores vidunderlige planet gennem grænseløs befolkningsvækst og industri? Valget mellem disse alternativer er vores. Vi lever i et kritisk historisk øjeblik - hvor civilisationen er i krise. Vi må erstatte den gamle verden af internationalt anarki, endeløse krige og institutionaliseret uretfærdighed med en ny verden. Det er enormt imponerende at unge mennesker fra hele verden er villige til at forbinde sig hånd til hånd og marchere hele kloden rundt for at bringe fokus på disse kritiske problemer. Verdensmarchen for Fred og Ikkevold udfører en stor tjeneste for menneskeheden på et historisk vendepunkt.


logo for DHP

Det Internationale Humanistiske Parti

Det Humanistiske Parti (DHP) tilslutter sig Verdensmarchen for Fred og Ikkevold, hvis mål er i fuld overensstemmelse med DHP's ideologi og handlingsmetodologi: den aktive ikkevold. Vi opfordrer alle danske politikere til at arbejde for fremmelsen af Verdensmarchens forslag, herunder en dansk Grundlov som tager afstand fra anvendelsen af krige som løsning på konflikter.
www.humanist.dk


logo for Kulturernes Konvergens

Kulturernes Konvergens

Kulturernes Konvergens har som mål at fremme og stimulere dialogen mellem kulturer. Da Kulturernes Konvergens arbejder imod alle former for vold og diskrimination af alle mennesker uanset kulturel og etnisk baggrund, vil vi gerne tilslutte os denne menneskehedens historisk første Verdensmarch for Fred og Ikke-vold – et fantastisk initiativ som er den eneste vej som er umagen værd for alle folkeslag at gå.
Mere information (på engelsk) om Kulturernes Konvergens


logo for Peace Alliance

Peace Alliance Danmark

Peace Alliance Danmark er en del af international organisation som arbejder for etablering af fredsministerier i alle verdens regeringer, og kurser i fredskultur på alle niveauer af uddannelsessystemet. Flere medlemmer af Peace Alliance Danmark deltager aktivt i organiseringen af de forskellige events i Danmark under Verdensmarchen, herunder Konference om Fredsministerium d. 30. oktober. Peace Alliance holder i år topmøde i Costa Rica.
Kontaktperson: Birger Norup, tlf. 2710 5555
www.peacealliance.dk


logo for Fredsvagten

Fredsvagten Christiansborg

FredsVagten er en sammenslutning af mennesker, som på tværs af politisk, religiøs og etnisk baggrund, tror på at vejen til fred bygger på dialog og global retfærdighed. FredsVagten står, siden 19. Oktober 2001, foran Christiansborg hver dag for at markere vores protest mod dansk deltagelse i "Krigen mod terror", som risikerer at forværre sikkerheden, globalt som lokalt. FredsVagten holder en Håbets Ild tændt, en symbolsk livsflamme for de mennesker, der får knust deres liv, familier og samfund, som følge af krig. FredsVagten praktiserer selv freden i sit møde med offentligheden.
Lars ROSENBLUM SORGENFREI fra Fredsvagten deltager i Verdensmarchens basehold.
Kontakt: Lars ROSENBLUM SORGENFREI, tlf. 4073 9050
www.fredsvagt.dk


Amma-Danmark

Amma-Danmark

Den verdenskendte spirituelle leder AMMA – en moder for fred og harmoni. Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold er i total samklang med Amma’s indsats for fred i verden – et fantastisk initiativ, som Amma slutter op om på verdensplan og som den danske afdeling Amma-Danmark har involveret sig i.
Info om Amma-Danmark og Verdensmarchen
www.amma-danmark.dk


logo

Esperantoforeningen for Danmark

Det internationale sprog esperanto blev skabt af den polske læge L.l.Zamenhof, som havde en drøm om, at et lettilgængeligt sprog ville være med til at fremme mellemfolkelig forståelse og derigennem skabe fred i verden. Vores tilslutning til verdensmarchen er derfor en selvfølgelig handling for vores bevægelse.

Arne Hansen

Frederikshavn Radios Dialog-redaktion

FLR-DIALOG laver en del aktuelle indslag om såvel fredelige som krigeriske begivenheder, som redaktionen prøver at anlægge et længere fredsperspektiv på og som er helt på linje med formålet for Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold. Redaktionen forstår fred bredt som positiv fred, dvs. fravær af både direkte personlig vold såvel som de mangfoldige former for strukturel vold (søg på Google). Og det er altså ledetråden for valg og behandling af aktuelle emner og fænomener i tiden og med inddragelse af fredsbevægelsers erfaringer og fredsforskeres indsigt i det omfang Dialogs meget begrænsede ressourcer strækker.
Interesserede finder en oversigt med links til alle Dialogs fredsrelaterede udsendelser siden 2004 på www.arnehansen.net/dialog/fred/. Og man kan læse om alle Dialog-redaktions forskellige konkrete brugerrelaterede tilbud – så vel på input- som outputsiden på www.arnehansen.net/071216omDialog.htm
Med fredelig hilsen Arne Hansen.