Banner

VERDENSMARCHEN: ET HUMANISTISK FORSLAG

Verdensmarchen for Fred og Ikke-Vold blev lanceret under et symposium holdt af World Center of Humanist Studies i Parkerne for Studie og Refleksion - Punta de Vacas den 15. november 2008.

Denne March stræber efter at skabe bevidsthed over for den farlige verdenssituation som vi befinder os i netop nu, og som karakteriseres af den stigende sandsynlighed for en atomvåbenkonflikt, våbenoprustning og voldelig, militær besættelse af fremmede territorier.

Det er et forslag om social mobilisering uden fortilfælde, impulseret af den Humanistiske Bevægelse gennem en af dens organismer: Verden uden Krig og uden Vold

Det indledende forslag har udviklet sig meget hurtigt. På få måneder har Marchen opnået tilslutning fra tusinder af personer, freds- og ikke-voldsgrupper, forskellige institutioner, samt kendte personer fra videnskab, kultur og politik som er følsomme over for øjeblikkets behov for handling. Den har også inspireret en enorm mangfoldighed af initiativer i mere end 100 lande, og er blevet til et menneskeligt fænomen i hastig vækst (www.theworldmarch.org).

DEN NUVÆRENDE SITUATION

I hele verden lever vi i en kritisk situation med fattigdom i store områder, konfrontation mellem kulturer, vold og diskrimination som påvirker det daglige liv for store dele af befolkningen. Der eksisterer væbnede konflikter talrige steder, en dyb krise i det internationale finansielle system, hvortil der i dag kan føjes den stigende trussel fra atomvåbnene, hvilket udgør det allermest presserende problem lige nu. Det er et øjeblik af stor kompleksitet, og til de uansvarlige interesser hos atommagterne og vanviddet hos voldelige grupper med mulig adgang til nukleart materiale af formindskede dimensioner, bør vi tilføje risikoen for et uheld der kunne detonere en altødelæggende konflikt.

Der er ikke tale om summen af en række enkeltstående kriser - vi står over for det globale nederlag for et system hvis handlingsmetodologi er volden, og hvis centrale værdi er pengene.

VERDENSMARCHENS FORSLAG

For at undgå en fremtidig nuklear katastrofe bør vi overvinde volden i dag, idet vi kræver:

Det mest presserende er at skabe en bevidsthed for Fred og Nedrustning. Men det er også nødvendigt at vække bevidstheden om ikke-volden, som gør det muligt for os at afvise ikke blot den fysiske vold, men også enhver anden form for vold (økonomisk, racemæssig, psykologisk, religiøs, seksuel osv.). Denne nye bevidsthed vil kunne installere sig og bevæge de sociale strukturer idet den åbner vejen mod den fremtidige Universelle Menneskelige Nation.

Vi kræver retten til at leve i fred og frihed. Man lever ikke i frihed når man lever under en trussel.

Verdensmarchen er et kald til alle personer om at forene deres kræfter og i deres hænder at gribe muligheden og ansvaret for at forandre vores verden, at overvinde deres personlige vold og støtte sig til deres nærmeste omgivelser og der hvor deres indflydelse rækker.

MARCHEN I HANDLING

Verdensmarchen for Fred og Ikke-Vold har allerede givet inspiration til talrige initiativer og aktiviteter, som vil mangedobles de kommende måneder. Én af dem vil være en symbolsk march med et multikulturelt hold vil som vil bevæge sig over alle seks kontinenter. Den starter den 2. oktober (den Internationale Dag for Ikke-vold) i Wellington, New Zealand, og kulminerer den 2. januar 2010 for foden af Aconcagua-bjerget, Punta de Vacas, Argentina.

I al denne tid, i hundreder af byer, vil der blive arrangeret marcher, festivaler, fora, konferencer, og andre events for at skabe bevidsthed om det presserende behov for Fred og Ikke-vold. Og i hele verden vil kampagnerne for tilslutning til Marchen mangfoldiggøre dette signal hinsides hvad vi i dag er i stand til at forestille os.

For første gang i historien sættes en begivenhed af denne størrelsesorden i gang på initiativ fra almindelige mennesker.

Den sande styrke i denne march fødes af den simple handling hos den som i sin bevidsthed tilslutter sig en værdig sag og deler den med andre.


FOR DEN HUMANISTISKE BEVÆGELSE

Talsmand for Verdensmarchen: Rafael de la Rubia
Talsmand for Afrika: Michel Ussene
Talsmand for Asien-Stillehavet: Sudhir Gandotra
Talsmand for Europa: Giorgio Schultze
Talsmand for Latinamerika: Tomás Hirsch
Talsmand for Nordamerika: Chris Wells